شبکه های اجتماعی
اطلاعیه ها

Indie

دسته بندی

دانلود آلبوم Shaed – High Dive

آلبوم
14 بازدید 13 می 2021 AryaB بدون دیدگاه Indie, Pop, Soul

دانلود آلبوم Shaed – High Dive

دانلود آلبوم Shaed - High Dive

!  Artist(s) : Shaed

!  Album : High Dive

!  Genre : Indie Pop, Soul, Electronic

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:39:24

!  Release Date : May 14, 2021

!  Track(s) : 13

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Mazzy Star – Ghost Highway

آلبوم
15 بازدید 9 می 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Indie

دانلود آلبوم Mazzy Star – Ghost Highway

دانلود آلبوم Mazzy Star - Ghost Highway

!  Artist(s) : Mazzy Star

!  Album : Ghost Highway

!  Genre : Alternative, Indie

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:00:21

!  Release Date : May 18, 2015

!  Track(s) : 13

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Last Days of April – Even the Good Days Are Bad

آلبوم
22 بازدید 7 می 2021 AryaB بدون دیدگاه Indie, Pop, Rock

دانلود آلبوم Last Days of April – Even the Good Days Are Bad

دانلود آلبوم Last Days of April - Even the Good Days Are Bad

!  Artist(s) : Last Days of April

!  Album : Even the Good Days Are Bad

!  Genre : Indie Rock, Indie Pop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:35:00

!  Release Date : June 7, 2021

!  Track(s) : 8

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Shaed – Dizzy

آلبوم
12 بازدید 6 می 2021 AryaB بدون دیدگاه Indie, Pop

دانلود آلبوم Shaed – Dizzy

دانلود آلبوم Shaed - Dizzy

!  Artist(s) : Shaed

!  Album : Dizzy

!  Genre : Indie Pop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:16:54

!  Release Date : May 30, 2021

!  Track(s) : 6

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Jonsi – Shiver (24Bit Stereo)

آلبوم درخواستی
17 بازدید 4 می 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Electronics, Indie

دانلود آلبوم Jonsi – Shiver (24Bit Stereo)

دانلود آلبوم Jonsi - Shiver (24Bit Stereo)

!  Artist(s) : Jonsi

!  Album : Shiver

!  Genre : Electronic

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:52:29

!  Release Date : October 2, 2020

!  Track(s) : 11

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Birdy – Young Heart (24Bit Stereo)

آلبوم
104 بازدید 2 می 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Indie

دانلود آلبوم Birdy – Young Heart (24Bit Stereo)

دانلود آلبوم Birdy - Young Heart

!  Artist(s) : Birdy

!  Album : Young Heart

!  Genre : Alternative & Indie

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:58:30

!  Release Date : April 30, 2021

!  Track(s) : 16

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Birdy – Young Heart

آلبوم
383 بازدید 2 می 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Indie

دانلود آلبوم Birdy – Young Heart

دانلود آلبوم Birdy - Young Heart

!  Artist(s) : Birdy

!  Album : Young Heart

!  Genre : Alternative & Indie

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:58:30

!  Release Date : April 30, 2021

!  Track(s) : 16

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Flying Lotus – Yasuke (24Bit Stereo)

آلبوم
42 بازدید 2 می 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Indie

دانلود آلبوم Flying Lotus – Yasuke (24Bit Stereo)

دانلود آلبوم Flying Lotus - Yasuke (24Bit Stereo)

!  Artist(s) : Flying Lotus

!  Album : Yasuke

!  Genre : Alternative & Indie

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:43:24

!  Release Date : April 30, 2021

!  Track(s) : 26

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم PJ Harvey – Uh Huh Her – Demos

آلبوم
37 بازدید 2 می 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Indie

دانلود آلبوم PJ Harvey – Uh Huh Her – Demos

دانلود آلبوم PJ Harvey - Uh Huh Her - Demos

!  Artist(s) : PJ Harvey

!  Album : Uh Huh Her – Demos

!  Genre : Alternative & Indie

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:31:08

!  Release Date : April 30, 2021

!  Track(s) : 9

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

دانلود آلبوم girl in red – if i could make it go quiet

آلبوم
94 بازدید 2 می 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Indie

دانلود آلبوم girl in red – if i could make it go quiet

دانلود آلبوم girl in red - if i could make it go quiet

!  Artist(s) : girl in red

!  Album : if i could make it go quiet

!  Genre : Alternative & Indie

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:33:16

!  Release Date : April 30, 2021

!  Track(s) : 11

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

دانلود آلبوم The Coral – Coral Island

آلبوم
30 بازدید 2 می 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Indie, Rock

دانلود آلبوم The Coral – Coral Island

دانلود آلبوم The Coral - Coral Island

!  Artist(s) : The Coral

!  Album : Coral Island

!  Genre : Alternative, Indie Rock

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:54:20

!  Release Date : April 30, 2021

!  Track(s) : 24

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Kaleo – Surface Sounds (24Bit Stereo)

آلبوم
235 بازدید 23 آوریل 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Indie

دانلود آلبوم Kaleo – Surface Sounds (24Bit Stereo)

دانلود آلبوم KALEO - Surface Sounds

!  Artist(s) : Kaleo

!  Album : Surface Sounds

!  Genre : Alternative, Indie

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 48000 Hz

!  Duration : 00:44:59

!  Release Date : April 23, 2021

!  Track(s) : 11

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Julia Stone – Sixty Summers

آلبوم
545 بازدید 19 آوریل 2021 AryaB بدون دیدگاه Indie

دانلود آلبوم Julia Stone – Sixty Summers

دانلود آلبوم Julia Stone - Sixty Summers

!  Artist(s) : Julia Stone

!  Album : Sixty Summers

!  Genre : Indie

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:43:53

!  Release Date : April 16, 2021

!  Track(s) : 14

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Syml – DIM (24Bit Stereo)

آلبوم
88 بازدید 19 آوریل 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Indie

دانلود آلبوم Syml – DIM (24Bit Stereo)

دانلود آلبوم Syml - DIM (24Bit Stereo)

!  Artist(s) : Syml

!  Album : DIM

!  Genre : Alternative & Indie

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:19:19

!  Release Date : April 16, 2021

!  Track(s) : 5

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم girl in red – chapter 2

آلبوم
69 بازدید 16 آوریل 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Indie

دانلود آلبوم girl in red – chapter 2

دانلود آلبوم girl in red - chapter 2

!  Artist(s) : girl in red

!  Album : chapter 2

!  Genre : Alternative, Indie

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:15:57

!  Release Date : 2019

!  Track(s) : 5

!  Status : Free Download

ادامه نوشته