شبکه های اجتماعی
اطلاعیه ها

پست های ویژه

Delicate Sound of Thunder (2019 Remix) (Live)

برچسب

دانلود آلبوم Pink Floyd – Delicate Sound Of Thunder (2019 Remix) [Live] (24Bit Stereo)

دانلود آلبوم Pink Floyd - Delicate Sound of Thunder (2019 Remix) (Live)

!  Artist(s) : Pink Floyd

!  Album : Delicate Sound Of Thunder (2019 Remix) [Live]

!  Genre : Pop

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 02:20:26

!  Release Date : November 20, 2020

!  Track(s) : 23

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Pink Floyd – Delicate Sound of Thunder (2019 Remix) (Live)

46 بازدید 19 نوامبر 2020 AryaB ۳ دیدگاه Rock

دانلود آلبوم Pink Floyd – Delicate Sound of Thunder (2019 Remix) (Live)

دانلود آلبوم Pink Floyd - Delicate Sound of Thunder (2019 Remix) (Live)

!  Artist(s) : Pink Floyd

!  Album : Delicate Sound of Thunder (2019 Remix) (Live)

!  Genre : Rock

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 02:20:59

!  Release Date : November 20, 2020

!  Track(s) : 23

ادامه نوشته