شبکه های اجتماعی
اطلاعیه ها

پست های ویژه

Johnny Cash

برچسب

دانلود آلبوم Johnny Cash – I Walk the Line (Remastered) (24Bit Stereo)

129 بازدید 28 فوریه 2021 AryaB بدون دیدگاه Country

دانلود آلبوم Johnny Cash – I Walk the Line (Remastered) (24Bit Stereo)

دانلود آلبوم Johnny Cash - I Walk the Line (Remastered) (24Bit Stereo)

!  Artist(s) : Johnny Cash

!  Album : I Walk the Line (Remastered)

!  Genre : Country

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 00:33:03

!  Release Date : June 22, 1964

!  Track(s) : 12

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Johnny Cash – Johnny Cash: Forever Words Expanded

118 بازدید 26 اکتبر 2020 AryaB بدون دیدگاه Rock, Singer - Songwriter

دانلود آلبوم Johnny Cash – Johnny Cash: Forever Words Expanded

دانلود آلبوم Johnny Cash - Johnny Cash: Forever Words Expanded

!  Artist(s) : Johnny Cash

!  Album : Johnny Cash: Forever Words Expanded

!  Genre : Rock, Singer & Songwriter

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:09:56

!  Release Date : October 23, 2020

!  Track(s) : 20

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Johnny Cash – Greatest Hits (Remastered)

235 بازدید 8 جولای 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

دانلود آلبوم Johnny Cash – Greatest Hits (Remastered)

دانلود آلبوم Johnny Cash - Greatest Hits (Remastered)

!  Artist(s) : Johnny Cash

!  Album : Greatest Hits (Remastered)

!  Genre : Country

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:46:48

!  Release Date : 2017

!  Track(s) : 20

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Johnny Cash – 100 Johnny Cash Hits – The Greatest Collection

دانلود آلبوم Johnny Cash - 100 Johnny Cash Hits - The Greatest Collection

!  Artist(s) : Johnny Cash

!  Album : 100 Johnny Cash Hits – The Greatest Collection

!  Genre : Country

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 03:56:09

!  Release Date : 2014

!  Track(s) : 100

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Johnny Cash – Easy Rider, The Best Of The Mercury Recordings

!  Artist(s) : Johnny Cash

!  Album : Easy Rider, The Best Of The Mercury Recordings

!  Genre : Folk, Classic

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:17:55

!  Release Date : June 26, 2020

!  Track(s) : 24

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Johnny Cash – Greatest Hits (Remastered)

432 بازدید 7 مارس 2020 AryaB بدون دیدگاه Country, موزیک

Johnny Cash – Greatest Hits (Remastered)

 

!  Artist(s) : Johnny Cash

!  Album : Greatest Hits (Remastered)

!  Genre : Country

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:46:48

!  Release Date : October 10, 2017

!  Track(s) : 20

ادامه نوشته

Johnny Cash – 100 Johnny Cash Hits – The Greatest Collection

 

!  Artist(s) : Johnny Cash

!  Album : 100 Johnny Cash Hits – The Greatest Collection

!  Genre : Country

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 03:56:09

!  Release Date : 2014

!  Track(s) : 100

ادامه نوشته