شبکه های اجتماعی
اطلاعیه ها

پست های ویژه

Josh Groban

برچسب

دانلود آلبوم Josh Groban – Harmony

65 بازدید 19 نوامبر 2020 AryaB بدون دیدگاه Pop

دانلود آلبوم Josh Groban – Harmony

دانلود آلبوم Josh Groban - Harmony

!  Artist(s) : Josh Groban

!  Album : Harmony

!  Genre : Pop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:51:14

!  Release Date : November 20, 2020

!  Track(s) : 12

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Josh Groban – With You (HallMark Limited Edition)

147 بازدید 2 آوریل 2020 AryaB بدون دیدگاه Vocal, موزیک

Josh Groban – With You (HallMark Limited Edition)

 

!  Artist(s) : Josh Groban

!  Album : With You (HallMark Limited Edition)

!  Genre : Vocal

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:35:52

!  Release Date : 2007

!  Track(s) : 8

ادامه نوشته

Josh Groban – Bridges Live- Madison Square Garden

 

!  Artist(s) : Josh Groban

!  Album : Bridges Live- Madison Square Garden

!  Genre : Vocal

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:45:17

!  Release Date : April 19, 2019

!  Track(s) : 12

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Josh Groban – All That Echoes (Target Edition)

120 بازدید 2 آوریل 2020 AryaB بدون دیدگاه Vocal, موزیک

Josh Groban – All That Echoes (Target Edition)

 

!  Artist(s) : Josh Groban

!  Album : All That Echoes (Target Edition)

!  Genre : Vocal

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:08:27

!  Release Date : February 1, 2013

!  Track(s) : 16

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Josh Groban – Noel (Deluxe Edition)

168 بازدید 29 مارس 2020 AryaB بدون دیدگاه Vocal, موزیک

Josh Groban – Noel (Deluxe Edition)

 

!  Artist(s) : Josh Groban

!  Album : Noel (Deluxe Edition)

!  Genre : Vocal

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:19:53

!  Release Date : October 9, 2007

!  Track(s) : 19

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Josh Groban – Stages

160 بازدید 16 مارس 2020 AryaB ۲ دیدگاه Vocal, موزیک

Josh Groban – Stages

 

!  Artist(s) : Josh Groban

!  Album : Stages

!  Genre : Vocal

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:10:27

!  Release Date : April 28, 2015

!  Track(s) : 17

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Josh Groban – Closer (Internet Only Fan Limited Edition)

162 بازدید 16 مارس 2020 AryaB بدون دیدگاه Vocal, موزیک

Josh Groban – Closer (Internet Only Fan Limited Edition)

 

!  Artist(s) : Josh Groban

!  Album : Closer (Internet Only Fan Limited Edition)

!  Genre : Vocal

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:17:34

!  Release Date : November 11, 2003

!  Track(s) : 17

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Josh Groban – Bridges (Target Exclusive Edition)

140 بازدید 16 مارس 2020 AryaB بدون دیدگاه Vocal, موزیک

Josh Groban – Bridges (Target Exclusive Edition)

 

!  Artist(s) : Josh Groban

!  Album : Bridges (Target Exclusive Edition)

!  Genre : Vocal

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:07:08

!  Release Date : September 21, 2018

!  Track(s) : 16

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Josh Groban – Awake (Internet Edition)

144 بازدید 16 مارس 2020 AryaB بدون دیدگاه Vocal, موزیک

Josh Groban – Awake (Internet Edition)

 

!  Artist(s) : Josh Groban

!  Album : Awake (Internet Edition)

!  Genre : Vocal

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:11:03

!  Release Date : November 7, 2006

!  Track(s) : 16

ادامه نوشته