شبکه های اجتماعی
اطلاعیه ها

پست های ویژه

Sufjan Stevens

برچسب

دانلود آلبوم Sufjan Stevens – Celebrations (24Bit Stereo)

17 بازدید 2 می 2021 AryaB بدون دیدگاه Electronics

دانلود آلبوم Sufjan Stevens – Celebrations (24Bit Stereo)

دانلود آلبوم Sufjan Stevens - Celebrations (24Bit Stereo)

!  Artist(s) : Sufjan Stevens

!  Album : Celebrations

!  Genre : Electronic

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 00:34:43

!  Release Date : April 30, 2021

!  Track(s) : 10

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Sufjan Stevens – Revelations

37 بازدید 23 آوریل 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Electronics

دانلود آلبوم Sufjan Stevens – Revelations

دانلود آلبوم Sufjan Stevens - Revelations

!  Artist(s) : Sufjan Stevens

!  Album : Revelations

!  Genre : Alternative, Electro

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:34:45

!  Release Date : April 23, 2021

!  Track(s) : 10

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Sufjan Stevens – Lamentations

32 بازدید 16 آوریل 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Indie, Pop

دانلود آلبوم Sufjan Stevens – Lamentations

دانلود آلبوم Sufjan Stevens - Lamentations

!  Artist(s) : Sufjan Stevens

!  Album : Lamentations

!  Genre : Alternative, Indie Pop, Indie Rock

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:31:18

!  Release Date : April 16, 2021

!  Track(s) : 10

!  Status : Free Download

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Sufjan Stevens – Meditations (24Bit Stereo)

37 بازدید 9 آوریل 2021 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Indie

دانلود آلبوم Sufjan Stevens – Meditations (24Bit Stereo)

دانلود آلبوم Sufjan Stevens - Meditations (24Bit Stereo)

!  Artist(s) : Sufjan Stevens

!  Album : Meditations

!  Genre : Alternative & Indie

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 00:27:02

!  Release Date : April 9, 2021

!  Track(s) : 10

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Sufjan Stevens – The Ascension

193 بازدید 25 سپتامبر 2020 AryaB بدون دیدگاه Alternative, Electronics

دانلود آلبوم Sufjan Stevens – The Ascension

دانلود آلبوم Sufjan Stevens - The Ascension

!  Artist(s) : Sufjan Stevens

!  Album : The Ascension

!  Genre : Alternative, Electro

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 01:20:37

!  Release Date : September 25, 2020

!  Track(s) : 15

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Sufjan Stevens – Aporia (24Bit Stereo)

348 بازدید 25 مارس 2020 AryaB بدون دیدگاه Electronics, Pop, موزیک

Sufjan Stevens – Aporia (24Bit Stereo)

 

!  Artist(s) : Sufjan Stevens

!  Album : Aporia

!  Genre : New Age

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:42:19

!  Release Date : March 24, 2020

!  Track(s) : 21

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Sufjan Stevens – Aporia

345 بازدید 25 مارس 2020 AryaB بدون دیدگاه Electronics, Pop, موزیک

Sufjan Stevens – Aporia

 

!  Artist(s) : Sufjan Stevens

!  Album : Aporia

!  Genre : Electro, Pop

!  Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:42:19

!  Release Date : March 24, 2020

!  Track(s) : 21

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Sufjan Stevens – Carrie & Lowell (24Bit Stereo)

527 بازدید 30 نوامبر 2019 AryaB ۲ دیدگاه Indie, Pop, موزیک

Sufjan Stevens – Carrie & Lowell (24Bit Stereo)

 

!  Artist(s) : Sufjan Stevens

!  Album : Carrie & Lowell

!  Genre : Indie, Rock

!  Codec : FLAC 24 Bit Stereo / MP3 320 Kbps

!  Frequency : 44100 Hz

!  Duration : 00:43:26

!  Release Date : March 31, 2015

!  Track(s) : 11

ادامه نوشته

Sufjan Stevens, Nico Muhly, Bryce Dessner & James Mcalister – Planetarium

 

! Artist(s) : Sufjan Stevens, Nico Muhly, Bryce Dessner & James Mcalister

! Album : Planetarium

! Genre : Rock

! Codec : FLAC 16 Bit Lossless / MP3 320 Kbps

! Frequency : 44100 Hz

! Duration : 01:16:06

! Release Date : June 9, 2017

! Track(s) : 17

ادامه نوشته