شبکه های اجتماعی
اطلاعیه ها

پست های ویژه

The Later Years 1987-2019 (Six Blu-Rays)

برچسب

دانلود آلبوم Pink Floyd – The Later Years 1987-2019 (Six Blu-Rays) (24Bit Stereo)

دانلود آلبوم Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (Six Blu-Rays) (24Bit Stereo)

!  Artist(s) : Pink Floyd

!  Album : The Later Years 1987-2019 (Six Blu-Rays)

!  Genre : Progressive Rock

!  Codec : Flac 24 Bit Stereo

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 08:58:11

!  Release Date : 2019

!  Track(s) : 88

ادامه نوشته