شبکه های اجتماعی
اطلاعیه ها

پست های ویژه

Vinyl

برچسب

دانلود آلبوم Agalloch – The Serpent & The Sphere (24Bit Vinyl)

45 بازدید 25 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Agalloch – The Serpent & The Sphere (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Agalloch - The Serpent & The Sphere (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Agalloch

!  Album : The Serpent & The Sphere

!  Genre : Black Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 00:59:53

!  Release Date : May 13, 2014

!  Track(s) : 9

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Agalloch – The Mantle (24Bit Vinyl)

48 بازدید 25 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Agalloch – The Mantle (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Agalloch - The Mantle (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Agalloch

!  Album : The Mantle

!  Genre : Black Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 01:08:44

!  Release Date : August 13, 2002

!  Track(s) : 9

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Black Sabbath – The Best Of Black Sabbath (24Bit Vinyl)

140 بازدید 25 مارس 2021 AryaB ۱ دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Black Sabbath – The Best Of Black Sabbath (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Black Sabbath - The Best Of Black Sabbath (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Black Sabbath

!  Album : The Best Of Black Sabbath

!  Genre : Doom Metal, Heavy Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 02:42:03

!  Release Date : 2000

!  Track(s) : 32

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Immortal – Pure Holocaust (24Bit Vinyl)

41 بازدید 25 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Immortal – Pure Holocaust (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Immortal - Pure Holocaust (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Immortal

!  Album : Pure Holocaust

!  Genre : Black Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 00:33:41

!  Release Date : November 1, 1993

!  Track(s) : 8

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Agalloch – Pale Folklore (24Bit Vinyl)

36 بازدید 25 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Agalloch – Pale Folklore (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Agalloch - Pale Folklore (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Agalloch

!  Album : Pale Folklore

!  Genre : Black Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 01:02:24

!  Release Date : July 6, 1999

!  Track(s) : 8

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Abbath – Outstrider (24Bit Vinyl)

32 بازدید 25 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Abbath – Outstrider (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Abbath - Outstrider (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Abbath

!  Album : Outstrider

!  Genre : Black Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 00:35:22

!  Release Date : July 5, 2019

!  Track(s) : 8

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Agalloch – Marrow Of The Spirit (24Bit Vinyl)

37 بازدید 25 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Agalloch – Marrow Of The Spirit (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Agalloch - Marrow Of The Spirit (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Agalloch

!  Album : Marrow Of The Spirit

!  Genre : Black Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 01:05:51

!  Release Date : November 23, 2010

!  Track(s) : 6

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Immortal – Diabolical Fullmoon Mysticism (24Bit Vinyl)

32 بازدید 25 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Immortal – Diabolical Fullmoon Mysticism (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Immortal - Diabolical Fullmoon Mysticism (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Immortal

!  Album : Diabolical Fullmoon Mysticism

!  Genre : Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 00:25:44

!  Release Date : July 1, 1992

!  Track(s) : 6

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Immortal – Blizzard Beasts (24Bit Vinyl)

39 بازدید 25 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Immortal – Blizzard Beasts (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Immortal - Blizzard Beasts (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Immortal

!  Album : Blizzard Beasts

!  Genre : Black Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 00:29:05

!  Release Date : March 20, 1997

!  Track(s) : 8

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Immortal – Battles In The North (24Bit Vinyl)

30 بازدید 25 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Immortal – Battles In The North (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Immortal - Battles In The North (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Immortal

!  Album : Battles In The North

!  Genre : Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 00:35:17

!  Release Date : May 15, 1995

!  Track(s) : 10

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Yngwie J. Malmsteen – Trilogy (24Bit Vinyl)

43 بازدید 24 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Yngwie J. Malmsteen – Trilogy (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Yngwie J. Malmsteen - Trilogy (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Yngwie J. Malmsteen

!  Album : Trilogy

!  Genre : Heavy Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 00:41:14

!  Release Date : November 4, 1986

!  Track(s) : 9

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Dissection – Storm Of The Light’s Bane (24Bit Vinyl)

38 بازدید 23 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Dissection – Storm Of The Light’s Bane (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Dissection - Storm Of The Light's Bane (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Dissection

!  Album : Storm Of The Light’s Bane

!  Genre : Black Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 01:29:45

!  Release Date : November 17, 1995

!  Track(s) : 17

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Stone Sour – Stone Sour (24Bit Vinyl)

49 بازدید 23 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal, Rock

دانلود آلبوم Stone Sour – Stone Sour (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Stone Sour - Stone Sour (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Stone Sour

!  Album : Stone Sour

!  Genre : Rock, Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 00:50:53

!  Release Date : August 27, 2002

!  Track(s) : 13

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Dissection – Somberlain (24Bit Vinyl)

44 بازدید 23 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Dissection – Somberlain (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Dissection - Somberlain (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Dissection

!  Album : Somberlain

!  Genre : Black Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 96000 Hz

!  Duration : 01:31:33

!  Release Date : December 3, 1993

!  Track(s) : 24

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته

دانلود آلبوم Therion – Sirius B (24Bit Vinyl)

50 بازدید 23 مارس 2021 AryaB بدون دیدگاه Metal

دانلود آلبوم Therion – Sirius B (24Bit Vinyl)

دانلود آلبوم Therion - Sirius B (24Bit Vinyl)

!  Artist(s) : Therion

!  Album : Sirius B

!  Genre : Metal

!  Codec : Flac 24 Bit Vinyl

!  Frequency : 192000 Hz

!  Duration : 00:56:50

!  Release Date : May 24, 2004

!  Track(s) : 11

!  Status : Premium Users

ادامه نوشته